Google+ Dagens Bibelord: juli 2019

onsdag 31 juli 2019

Guds gåva är evigt liv

Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 6:22-23
tisdag 30 juli 2019

Skörda rikligt!

Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.

2 Kor 9:6-8


måndag 29 juli 2019

Han måste regera

Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.

1 Kor 15:25


söndag 28 juli 2019

Beröm er själva

När många berömmer sig på människors vis vill också jag göra det.

2 Kor 11:18


lördag 27 juli 2019

fredag 26 juli 2019

Sök först Guds rike

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

Matt 6:33
onsdag 24 juli 2019

Det gamla är förbi!

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.

2 Kor 5:17
tisdag 23 juli 2019

Han dog för oss

Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.

2 Kor 5:15


söndag 21 juli 2019

Tappa inte modet

Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

2 Kor 4:16


lördag 20 juli 2019

Den som ni förlåter, honom förlåter också jag

Den som ni förlåter, förlåter också jag. Och det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort inför Kristi ansikte för er skull, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.

2 Kor 2:10-11


fredag 19 juli 2019

torsdag 18 juli 2019

Nåd vare med er

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

2 Kor 1:2


onsdag 17 juli 2019

All trösts Gud

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

2 Kor 1:3-4tisdag 16 juli 2019

Arbeta alltid hängivet för Herren

Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.

1 Kor 15:57-58


måndag 15 juli 2019

söndag 14 juli 2019

Synda inte!

Nyktra till på allvar och synda inte! Några av er känner inte Gud. Till er skam säger jag det.

1 Kor 15:34


lördag 13 juli 2019

Kristus har uppstått från de döda

Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös.

1 Kor 15:12-14


fredag 12 juli 2019

Låt allt hos er ske i kärlek

Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka! Låt allt hos er ske i kärlek.

1 Kor 16:13-14
torsdag 11 juli 2019

Fridens Gud

för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom i alla de heligas församlingar

1 Kor 14:33


onsdag 10 juli 2019

Jag önskar att ni alla skall tala tungomål

Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.

1 Kor 14:5


tisdag 9 juli 2019

Andens ord av vishet

En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,

1 Kor 12:9måndag 8 juli 2019

Tro, hopp och kärlek

Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

1 Kor 13:13söndag 7 juli 2019

Bota sjuka

En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.

1 Kor 12:9-10


lördag 6 juli 2019

Så ofta ni äter detta bröd

Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

1 Kor 11:26


fredag 5 juli 2019

Allt bygger inte upp

Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp.

1 Kor 10:23


torsdag 4 juli 2019

Spring så att ni vinner priset!

Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det.

1 Kor 9:24


onsdag 3 juli 2019

Ni skall vara fria från bekymmer

Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren.

1 Kor 7:32


tisdag 2 juli 2019

Predika evangeliet och lev i evighet

Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1 Kor 9:14


måndag 1 juli 2019

Gud har sänt sin son till försoning för våra synder

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

1 Joh 4:10