Google+ Dagens Bibelord: juni 2019

söndag 30 juni 2019

Varje man ska ha sin hustru

Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.

1 Kor 7:2


Vill du läsa mer om Guds tanke med äktenskapet så läs

1 Kor 7:1-7

lördag 29 juni 2019

fredag 28 juni 2019

Maten är till för magen!

"Maten är till för magen och magen för maten", men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren, och Herren för kroppen.

1 Kor 6:13


torsdag 27 juni 2019

Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt!

"Allt är tillåtet för mig", men allt är inte nyttigt. "Allt är tillåtet för mig", men jag ska inte låta något ta makten över mig.

1 Kor 6:12


onsdag 26 juni 2019

Älska varandra

Detta är det budskap som ni har hört från början: att vi ska älska varandra.

1 Joh 3:11


tisdag 25 juni 2019

Ni har tvättats rena!

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

1 Kor 6:9-11


måndag 24 juni 2019

söndag 23 juni 2019

lördag 22 juni 2019

Vi sliter och arbetar med våra händer

Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi blir hånade välsignar vi, när vi blir förföljda härdar vi ut,

1 Kor 4:12


fredag 21 juni 2019

Jag kommer snart till er

Men jag kommer snart till er, om Herren vill, och då får jag veta hur det är, inte med orden utan med kraften hos dem som är uppblåsta.

1 Kor 4:19


torsdag 20 juni 2019

onsdag 19 juni 2019

tisdag 18 juni 2019

Bevara ditt hjärta

Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.

Ords 4:23
måndag 17 juni 2019

Frihet för de fångna

Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Luk 4:18-19


söndag 16 juni 2019

Lägg grunden

Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus.

1 Kor 3:10-11


lördag 15 juni 2019

fredag 14 juni 2019

Vi har inte fått världens ande

Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud.

1 Kor 2:11-12


torsdag 13 juni 2019

Vad ögat inte har sett och örat inte hört

Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.

1 Kor 2:9
onsdag 12 juni 2019

Han skall styrka er

Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.

1 Kor 1:8


tisdag 11 juni 2019

Nåd och frid från Gud

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

1 Kor 1:3


måndag 10 juni 2019

Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er

Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

Rom 16:20


söndag 9 juni 2019

Hoppets Gud

Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Rom 15:13
lördag 8 juni 2019

Gud är trofast

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.

1 Kor 10:13
fredag 7 juni 2019

Vandra i ljuset!

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

1 Joh 1:7
torsdag 6 juni 2019

Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje

Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Rom 14:17


onsdag 5 juni 2019

Jesus går på sjön

När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt, och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär en halvmil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: "Det Är Jag. Var inte rädda!" Då ville de ta upp honom i båten. Och strax var båten framme vid stranden dit de var på väg.

Joh 6:16-21


tisdag 4 juni 2019

Vi lever för Herren

Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.

Rom 14:8


måndag 3 juni 2019

Låt oss lägga bort mörkrets gärningar

Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orgier, inte med strid och avund. Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

Rom 13:12-14

söndag 2 juni 2019

Herren ska vara ditt eviga ljus!

Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet.

Jes 60:19


lördag 1 juni 2019

Den som söker, han finner

För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.

Matt 7:8
Den som törstar ska jag fritt ge ur källan

Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten.

Upp 21:6