Google+ Dagens Bibelord: april 2019

tisdag 30 april 2019

måndag 29 april 2019

Herren ska välsigna

Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.

Ps 29:11


söndag 28 april 2019

Evigt liv

Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.

Joh 5:24
lördag 27 april 2019

Jag skall aldrig överge dig

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.

Hebr 13:5
torsdag 25 april 2019

Saliga är de som tvättar

Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt och den orene fortsätta orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig." "Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden.

Upp 22:11-14onsdag 24 april 2019

Jag kommer snart!

"Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat detta för mig. Men han sade till mig: "Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder profeterna och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe." Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära.

Upp 22:7-10


tisdag 23 april 2019

Tyngd av bördor

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.

Matt 11:28

måndag 22 april 2019

Ty Herren Gud skall lysa över dem

Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet.

Upp 22:1-5


söndag 21 april 2019

Var inte oförståndiga

Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja.

Ef 5:17


lördag 20 april 2019

Livets bok

Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.

Upp 20:12


fredag 19 april 2019

Herren ska löna var och en

Och Herren ska löna var och en för hans rättfärdighet och trofasthet.

1 Sam 26:23


torsdag 18 april 2019

Jag har sett dina tårar

”Vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp till Herrens hus.

2 Kung 20:5


onsdag 17 april 2019

Frälsningen finns hos Gud

Sedan hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen: "Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud,

Upp 19:1


tisdag 16 april 2019

Låt mitt öga vaka över dig!

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Ps 32:8
måndag 15 april 2019

De sjöng en ny sång

Och jag hörde en röst från himlen, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom dessa etthundrafyrtiofyra tusen som är friköpta från jorden.

Upp 14:2-3


söndag 14 april 2019

lördag 13 april 2019

Hoppas på Herren

Israel, hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd, full lösen finns hos honom.

Ps 130:7


fredag 12 april 2019

Tror du på draken?

Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar. Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen tvåhundrasextio dagar.

Upp 12:1-6


torsdag 11 april 2019

onsdag 10 april 2019

Min tillflykt har jag i Gud!

Hos Gud är min frälsning och min ära, i Gud är min starka klippa, min tillflykt.

Ps 62:8


tisdag 9 april 2019

Kom hit upp!

Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: "Kom hit upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud.

Upp 11:12-13


måndag 8 april 2019

Ängeln

Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare, och i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden

Upp 10:1-2


söndag 7 april 2019

Den himmelska synen

Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta." Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol, och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och åska, och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall. Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon framtill och baktill. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud Allsmäktig, han som var och som är och som kommer." Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: "Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat."

Upp 4:1-11

lördag 6 april 2019

fredag 5 april 2019

Den som segrar

Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron.

Upp 3:21


torsdag 4 april 2019

Alla som jag älskar

Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om!

Upp 3:18-19


onsdag 3 april 2019

Så väldig är hans nåd

Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom.

Ps 103:11


tisdag 2 april 2019

Han gjorde mina steg fasta!

Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta,

Ps 40:3


måndag 1 april 2019

Jag är med dig!

Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.

Jes 41:10