Google+ Dagens Bibelord: mars 2019

söndag 31 mars 2019

Jag kommer snart

Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Upp 3:11


lördag 30 mars 2019

Frid

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

Joh 14:27fredag 29 mars 2019

Din tro, ditt tjänande och din uthållighet

Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.

Upp 2:19


torsdag 28 mars 2019

Älska varandra

Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.

Joh 15:12onsdag 27 mars 2019

Genom hans sår är vi helade

Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jes 53:5

tisdag 26 mars 2019

Jag såg en ängel

Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.

Upp 20:1-3måndag 25 mars 2019

Skriv ner vad du har sett

När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta.

Upp 1:17-19söndag 24 mars 2019

Håll fast vid Guds bud

Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Upp 14:12lördag 23 mars 2019

Evigt rike

Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte.

Dan 3:33fredag 22 mars 2019

Jag är A och O

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

Upp 1:8

torsdag 21 mars 2019

Håll er kvar i Guds kärlek

Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

Jud 1:21onsdag 20 mars 2019

Be i den helige Ande

Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande.

Jud 1:20
tisdag 19 mars 2019

måndag 18 mars 2019

Herren är min starkhet och min sköld

Herren är min styrka och min sköld. På honom litar mitt hjärta, jag får hjälp och mitt hjärta jublar. Honom vill jag tacka med min sång.

Ps 28:7
söndag 17 mars 2019

Gud skapade havsdjuren!

Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, och alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.

1 Mos 1:21


lördag 16 mars 2019

fredag 15 mars 2019

Jag vill att det du har gett mig ska vara med mig där jag är...

Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.

Joh 17:24


torsdag 14 mars 2019

Jag blev mycket glad

Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen.

3 Joh 1:3onsdag 13 mars 2019

Sanning och kärlek

Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.

2 Joh 1:3tisdag 12 mars 2019

Guds son har gett oss förstånd

Men vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

1 Joh 5:20-21måndag 11 mars 2019

Han hör vad vi ber

Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.

1 Joh 5:15söndag 10 mars 2019

lördag 9 mars 2019

Du leder mig

Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära.

PS 73:24fredag 8 mars 2019

torsdag 7 mars 2019

Gud har skänkt oss evigt liv

Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son.

1 Joh 5:11onsdag 6 mars 2019

Han ska inte överge dig

För Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder.

5 Mos 4:31tisdag 5 mars 2019

Den som tror att Jesus är Kristus

Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom.

1 Joh 5:1måndag 4 mars 2019

Den som tror på mig skall leva!

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?"

Joh 11:25-26

De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord

Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort."

Upp 12:7-12söndag 3 mars 2019

Men om ni syndar

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

1 Joh 2:1-2

Uppmuntra varandra

Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.

Hebr 3:13lördag 2 mars 2019

Bli starka i Herren

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

Ef 6:10

Herren är min starkhet

Herren är min styrka och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min fars Gud, jag vill upphöja honom.

2 Mos 15:2


fredag 1 mars 2019

Herren är frid

Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Det finns kvar än i dag i det abiesritiska Ofra.

Dom 6:24Hör, du som har öron!

Hör, du som har öron!

Matt 13:9