Google+ Dagens Bibelord: februari 2019

torsdag 28 februari 2019

Förbli i Gud

och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.

1 Joh 3:22-24Jag är helt i din hand!

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

Ps 139:5onsdag 27 februari 2019

Gud är med dig

Natan sade till David: ”Gör allt som ligger på ditt hjärta, för Gud är med dig.”

1 Krön 17:2Be så ska ni få!

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er.

Luk 11:9tisdag 26 februari 2019

Kärlek

Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.

1 Joh 3:1

Du är min hjälp!

Du är min hjälp, i dina vingars skugga jublar jag.

Ps 63:8


måndag 25 februari 2019

Ta bort sjukdom

Ni ska tjäna Herren er Gud, och han ska välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig.

2 Mos 23:25


Hans nåd är väldig över oss

Väldig är hans nåd över oss, och Herrens sanning består för evigt. Halleluja!

PS 117:2söndag 24 februari 2019

Det eviga livet

Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

1 Joh 2:23-25Du visar mig vägen

Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Ps 16:11lördag 23 februari 2019

Han är god mot mig!

Men jag litar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig.

PS 13:6Herren förbarmar sig över de som fruktar honom

Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom,

Ps 103:13fredag 22 februari 2019

Detta är mitt blod...

Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Ta detta, det är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sade till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen: Jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike."

Mark 14:22-25


Älska din broder

Och detta bud har vi från honom: att den som älskar Gud också ska älska sin broder.

1 Joh 4:21torsdag 21 februari 2019

Gud vilade

för på ett ställe säger han om den sjunde dagen: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.

Heb 4:4Rädsla finns inte i kärleken

Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

1 Joh 4:18

onsdag 20 februari 2019

Den som håller ut intill slutet skall bli frälst

Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.

Mark 13:13


Han ska bevara dej på alla dina vägar

för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.

Ps 91:11tisdag 19 februari 2019

Vår gemenskap med fadern

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

1 Joh 1:3
Gud är ljus

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

1 Joh 1:5måndag 18 februari 2019

Jesus såg på honom med kärlek

Buden kan du: Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor ." Mannen sade: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

Mark 10:19-22


Om Gud är för oss

Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?

Rom 8:31söndag 17 februari 2019

Guds rike

Han sade också: "Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått, växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga."

Mark 4:30-32


Han har älskat oss

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

1 Joh 4:10lördag 16 februari 2019

De som hör ordet!

Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är de hos vilka ordet sås, men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det, men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

Mark 4:14-20


Herren ska vara ditt eviga ljus!

Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta, för HERREN ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar ska vara slut.

Jes 60:20fredag 15 februari 2019

Men en del föll i god jord!

"Lyssna! En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord, och det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt." Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med!"

Mark 4:3-9


Låt oss älska varandra

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 Joh 4:7torsdag 14 februari 2019

Närma er Gud

Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade.

Jak 4:8Renade hjärtan

Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron.

Apg 15:9onsdag 13 februari 2019

Han ska inte lämna dig eller överge dig

Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem, för HERREN din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig.”

5 Mos 31:6

Den som förblir i honom syndar inte

Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.

1 Joh 3:3-6tisdag 12 februari 2019

Du visar mig livets väg

Jag har alltid HERREN för ögonen. Han är vid min högra sida, jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg, för du lämnar inte min själ åt dödsriket, du låter inte din Helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Ps 16:8-11


Ära och frid åt var och en som gör det goda

Han ska löna var och en efter hans gärningar : evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda, juden först men också greken, men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också greken

Rom 2:6-10


måndag 11 februari 2019

Du skall inte sprida ett falskt rykte

Du ska inte sprida ett falskt rykte. Du ska inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne.

2 Mos 23:1


Förbli i honom

Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.

1 Joh 2:28-29söndag 10 februari 2019

Jag är Herren, din läkare

Han sade: ”Om du hör HERREN din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är HERREN din läkare.

2 Mos 15:26


Herren skall regera

HERREN ska regera alltid och för evigt.”

2 Mos 15:18


lördag 9 februari 2019

Herren blickar ner från himlen

HERREN blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud.

Ps 14:2


Anden är villig, men köttet är svagt

Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."

Mark 14:38


fredag 8 februari 2019

Jag vill sjunga till Herren

Men jag litar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERREN, för han är god mot mig.

PS 13:6


Vad ni än ber om...

Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.

Joh 14:13-14torsdag 7 februari 2019

Jag är vägen, sanningen och livet!

Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 14:6

Era synder är förlåtna

Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull.

1 Joh 2:12onsdag 6 februari 2019

Den som älskar sin broder

Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och det finns inget i honom som leder till fall.

1 Joh 2:9-10