Google+ Dagens Bibelord: 2019

tisdag 31 december 2019

Så led också Kristus...

Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden.

1 Petr 3:18måndag 30 december 2019

Guds vilja!

Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än för onda gärningar.

1 Petr 3:17söndag 29 december 2019

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har.

1 Petr 3:15lördag 28 december 2019

Den som älskar livet

För: Den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda.

1 Petr 3:10-12


fredag 27 december 2019

Använd inte friheten som täckmantel

Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud.

1 Petr 2:16

torsdag 26 december 2019

Håll er borta från de köttsliga begären

Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.

1 Petr 2:11onsdag 25 december 2019

Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Petr 2:9
tisdag 24 december 2019

Längta som nyfödda barn...

Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning.

1 Petr 2:2måndag 23 december 2019

Lägg därför bort allt!

Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal.

1 Petr 2:1söndag 22 december 2019

Herrens ord förblir i evighet!

Men Herrens ord består för evigt . Detta är det ord som har förkunnats för er.

1 Petr 1:25lördag 21 december 2019

Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt, av rent hjärta.

1 Petr 1:22fredag 20 december 2019

torsdag 19 december 2019

Lydnadens barn

Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga.

1 Petr 1:14
onsdag 18 december 2019

Honom älskar ni utan att ha sett honom

Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje.

1 Petr 1:8


tisdag 17 december 2019

Äktheten i er tro är värdefullare än guld!

Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

1 Petr 1:7måndag 16 december 2019

Ett levande hopp!

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp

1 Petr 1:3


söndag 15 december 2019

Bekänn era synder för varandra!

Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.

Jak 5:16

lördag 14 december 2019

Trons bön skall bota den sjuke

Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem.

Jak 5:15fredag 13 december 2019

Be och sjung lovsånger

Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång.

Jak 5:13torsdag 12 december 2019

Låt ert JA vara Ja och ert NEJ vara NEJ

Framför allt, mina bröder: svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så drabbas ni inte av domen.

Jak 5:12onsdag 11 december 2019

Klaga inte på varandra

Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren.

Jak 5:8-9tisdag 10 december 2019

Gör det goda!

Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar.

Jak 4:17
måndag 9 december 2019

Närma er Gud, så skall han närma sig er

Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade.

Jak 4:8
söndag 8 december 2019

Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i!

Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det, och bävar.

Jak 2:19lördag 7 december 2019

Var ordets görare!

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Jak 1:22
fredag 6 december 2019

Gud frestas inte

Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

Jak 1:13


torsdag 5 december 2019

Den som håller ut skall få livets krona

Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.

Jak 1:12
Bli frälst

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Rom 10:13
onsdag 4 december 2019

tisdag 3 december 2019

måndag 2 december 2019

Lev inte för pengar

Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.

Hebr 13:5Tänk på de som sitter i fängelse!

De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den.

Hebr 13:3söndag 1 december 2019

Jag tar bort deras synder

Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

Rom 11:27