Google+ Dagens Bibelord: För de rena

fredag 1 november 2019

För de rena

För de rena är allting rent, men för de orena och otroende är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orena.

Tit 1:15Inga kommentarer:

Skicka en kommentar