Google+ Dagens Bibelord: november 2018

fredag 30 november 2018

Om du i ditt hjärta tror

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

Rom 10:9

Sträva efter frid

Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Hebr 12:14torsdag 29 november 2018

Noa bygger en ark i tro

I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

Hebr 11:7onsdag 28 november 2018

Utan tro är det omöjligt!

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Hebr 11:6tisdag 27 november 2018

Genom tron förstår vi

Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

Hebr 11:3måndag 26 november 2018

Vi tror och vinner själar!

Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan dem som tror och vinner sina själar.

Hebr 10:39Kastar alla våra synder!

Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup.

Mika 7:19söndag 25 november 2018

Lev av tro!

Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan, har min själ ingen glädje i honom.

Hebr 10:38lördag 24 november 2018

Ni behöver uthållighet

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Hebr 10:36Den som tror skall inte stå där med skam

Så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam .

Rom 9:33fredag 23 november 2018

Kärlek och goda gärningar

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Hebr 10:24-25torsdag 22 november 2018

Frälsa de som väntar på honom

Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Hebr 9:28onsdag 21 november 2018

Vann en evig återlösning!

Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Hebr 9:11-12tisdag 20 november 2018

I nåd förlåter jag deras synder

För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.

Hebr 8:12måndag 19 november 2018

Jag skall vara deras Gud

Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.

Hebr 8:10söndag 18 november 2018

Han offrade sig själv

Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

Hebr 7:27lördag 17 november 2018

Jesus lever för evigt

Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem.

Hebr 7:24-25

fredag 16 november 2018

Finna hjälp i rätt tid

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebr 4:16

torsdag 15 november 2018

Vi måste alla stå till svars

Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Hebr. 4:13onsdag 14 november 2018

Guds ord är levande!

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.

Hebr 4:12tisdag 13 november 2018

Ingenting är omöjligt för Gud!

Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ätt fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast.

Hebr 11:11måndag 12 november 2018

Uppmuntra varandra

Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag , så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.

Hebr 3:13söndag 11 november 2018

lördag 10 november 2018

Genom Guds nåd

Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Hebr. 2:9fredag 9 november 2018

Dina händers verk

Och: I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

Hebr 1:10torsdag 8 november 2018

Rening från synderna

Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Hebr 1:3onsdag 7 november 2018

Du skall göra mer än jag ber om

Jag skriver till dig övertygad om din lydnad, och jag vet att du kommer att göra ännu mer än det jag ber om.

Brevet till Filemon 1:21tisdag 6 november 2018

Jag tackar alltid min Gud

Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.

Brevet till Filemon 1:4-7måndag 5 november 2018

Frid från Gud

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

1 Kor 1:3söndag 4 november 2018

Godhet och kärlek till människorna

Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv.
Tit 3:4-7


lördag 3 november 2018

Låt ingen se ner på dig

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.

Tit 2:11-15fredag 2 november 2018

Tro, kärlek & tålamod

Äldre män ska vara nyktra, värdiga och förståndiga, sunda i tro, kärlek och tålamod.

Tit 2:2torsdag 1 november 2018

För de rena

För de rena är allting rent, men för de orena och otroende är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orena.

Tit 1:15