Google+ Dagens Bibelord: oktober 2018

onsdag 31 oktober 2018

Lyssna till sanningen!

Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

2 Tim 4:3-4Varken död eller liv

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 8:37-39 tisdag 30 oktober 2018

Guds nåd

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.

Tit 2:11måndag 29 oktober 2018

Gud bevisar sin kärlek

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Rom 5:8


Romarbrevet 5:8 SFB15 Svenska Folkbibeln 2015


Predika ordet!

predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

2 Tim 4:2-4söndag 28 oktober 2018

Håll dig borta från dem

Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

2 Tim 3:2-5lördag 27 oktober 2018

fredag 26 oktober 2018

Tro, kärlek och frid

Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.

2 Tim 2:22torsdag 25 oktober 2018

Lev med honom!

Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom.

2 Tim 2:11onsdag 24 oktober 2018

Era kärvar bugade för min kärve

Han sade till dem: ”Hör vilken dröm jag har haft. Vi var och band kärvar på åkern. Då reste sig min kärve upp och blev stående, och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve.” Men hans bröder sade till honom: ”Ska du bli vår kung? Ska du härska över oss?” Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han sagt. Sedan fick han en annan dröm som han berättade för sina bröder. ”Lyssna”, sade han, ”jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.” När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far honom och sade: ”Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig?” Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade det på minnet.

1 Mosebok 37:6-11tisdag 23 oktober 2018

Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda

Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och född av Davids ätt enligt evangeliet jag predikar.

2 Tim 2:8måndag 22 oktober 2018

Följ reglerna

Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna.

2 Tim 2:5Få del av skörden

Jordbrukaren som arbetar hårt bör vara den förste som får del av skörden.

2 Tim 2:6söndag 21 oktober 2018

Hämta kraft

Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.

2 Tim 2:1lördag 20 oktober 2018

Bevara det goda

Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.

2 Tim 1:14fredag 19 oktober 2018

Längtar efter att få se dig igen

När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje.

2 Tim 1:4torsdag 18 oktober 2018

Jag tackar Gud

Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner.

2 Tim 1:3onsdag 17 oktober 2018

Var rik på goda gärningar

Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

1 Tim 6:18-19tisdag 16 oktober 2018

Kärlek till pengar

Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1 Tim 6:10-11måndag 15 oktober 2018

Sitter på Guds högra sida

Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.

Rom 8:34söndag 14 oktober 2018

lördag 13 oktober 2018

Gör dig inte delaktig i andras synder

Var inte för snabb med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

1 Tim 5:22fredag 12 oktober 2018

Dem som syndar

Dem som syndar inför alla ska du tillrättavisa inför alla så att även de andra tar varning.

1 Tim 5:20torsdag 11 oktober 2018

Försumma inte nådegåvan

Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Tänk på detta, lev i detta så att alla kan se dina framsteg.

1 Tim 4:14-15onsdag 10 oktober 2018

Var ett föredöme

Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet.

1 Tim 4:12tisdag 9 oktober 2018

Det är därför vi arbetar

Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är Frälsaren för alla människor, först och främst för dem som tror.

1 Tim 4:10måndag 8 oktober 2018

Allt som Gud har skapat är gott

Allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.

1 Tim 4:4söndag 7 oktober 2018

Somliga kommer att avfalla från tron

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.

1 Tim 4:1-3lördag 6 oktober 2018

Låt er förvandlas

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.

Rom 12:2De som vill bli rika

De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång.

1 Tim 6:9fredag 5 oktober 2018

Var nyktra

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.

1 Petr 5:8torsdag 4 oktober 2018

Åkallan och bön

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor

1 Tim 2:1onsdag 3 oktober 2018

Evighetens konung

Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.

1 Tim 1:17tisdag 2 oktober 2018

Kristus Jesus har kommit för att frälsa syndare

Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste! Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv.

1 Tim 1:15-16