Google+ Dagens Bibelord: september 2018

söndag 30 september 2018

Herren vare med er alla

Må han som är fridens Herre alltid och på alla sätt ge er sin frid. Herren vare med er alla.

2 Tess 3:13


lördag 29 september 2018

fredag 28 september 2018

Herren är trofast

Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde.

2 Tess 3:3Guds kärlek

Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

2 Tess 3:5


torsdag 27 september 2018

Uppmuntra era hjärtan

uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord.

2 Tess 2:17


Nåd vare med er

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

2 Tess 1:2


onsdag 26 september 2018

Må er ande, själ och kropp bevaras hela

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.

1 Tess 5:23


Håll er borta från allt slags ont.

men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

1 Tess 5:21-22


tisdag 25 september 2018

Var alltid glada!

Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

1 Tess 5:16-18Älska av hela ditt hjärta

Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."

Luk 10:27


måndag 24 september 2018

Sträva alltid efter att göra gott mot varandra!

Vi upp-manar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla.

1 Tess 5:14-15


Visa dem den största kärlek för det arbete de utför

Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll frid med varandra.

1 Tess 5:12-13


söndag 23 september 2018

Uppryckning

När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

1 Tess 4:16-17


De som berusar sig är berusade om natten

Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

1 Tess 5:5-11


lördag 22 september 2018

Då skall Herren själv stiga ner från himlen

När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

1 Tess 4:16-18


Gud har inte kallat oss till orenhet

Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.

1 Tess 4:7


fredag 21 september 2018

Ni har lärt av oss

För övrigt, bröder, har ni lärt er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber vi er och uppmanar er i Herren Jesus att göra det ännu mer. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren.

1 Tess 4:1-2


Överflöda i kärleken

Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

1 Tess 3:12-13


torsdag 20 september 2018

För att tjäna den levande och sanne Guden

De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.

1 Tess 1:9-10


Ni bröder, Guds älskade

Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda,

1 Tess 1:4


onsdag 19 september 2018

Ert arbete i kärleken

för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far.

1 Tess 1:3


Uppträd förståndigt

Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle.

Kol 4:5tisdag 18 september 2018

Be också för oss

Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den.

Kol 4:3-4


Var uthålliga i bönen

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

Kol 4:2


måndag 17 september 2018

Frukta inte, ty jag är med dig

Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.

Jes 41:10Gör det av hjärtat

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor.

Kol 3:23söndag 16 september 2018

Lyd era föräldrar

Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja. Ni fäder, reta inte upp era barn, så att de tappar modet.

Kol 3:20-21


Guds vapenrustning

Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.

Ef 6:13-18


lördag 15 september 2018

Älska era hustrur

Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

Kol 3:19


Var tacksamma!

Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

Kol 3:15-17fredag 14 september 2018

Klä er i kärleken!

Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.

Kol 3:14


Förlåt varandra

Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra.

Kol 3:13


torsdag 13 september 2018

Godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Kol 3:12


Döda era begär

Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.

Kol 3:5


onsdag 12 september 2018

tisdag 11 september 2018

Han har frälst oss från mörkrets välde

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Kol 1:13


måndag 10 september 2018

Ni skall få en riklig frukt av den gåva ni ger!

Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger.

Fil 4:17


söndag 9 september 2018

lördag 8 september 2018

Glöm det som ligger bakom

Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er.

Fil 3:13-15fredag 7 september 2018

Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras

Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var:

Fil 2:3-5


torsdag 6 september 2018

Stå fasta i en och samme ande

Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet, utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull,