Google+ Dagens Bibelord: augusti 2018

fredag 31 augusti 2018

Hedra din far och mor

Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor – detta är det första budet som har med sig ett löfte – så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.

Ef 6:1-4


torsdag 30 augusti 2018

Så som Kristus har älskat

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.

Ef 5:25


onsdag 29 augusti 2018

Berusa er inte med vin!

Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan.

Ef 5:18-19


tisdag 28 augusti 2018

Vandra som ljusets barn

Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.

Ef 5:8-9


måndag 27 augusti 2018

Bli Guds efterföljare

Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka i stället Gud.

Ef. 5:1-4


söndag 26 augusti 2018

Var goda och barmhärtiga mot varandra

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.

Ef 4:32
lördag 25 augusti 2018

Tjuven skall sluta själa

Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och i stället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.

Ef 4:26-28fredag 24 augusti 2018

Den nya människan

och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

Ef. 4:24


torsdag 23 augusti 2018

Ni har verkligen lärt känna Kristus

Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne

Ef 4:20-23


onsdag 22 augusti 2018

Håll fast vid sanningen!

Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus.

Ef. 4:15


tisdag 21 augusti 2018

Han som är över alla, genom alla och i alla

Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.

Ef 4:3-6


måndag 20 augusti 2018

Kraft och styrka åt er inre människa

Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken.

Ef. 3:16-17


söndag 19 augusti 2018

Tillträde till fadern

Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.

Ef. 2:18


lördag 18 augusti 2018

I en enda kropp

Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen.

Ef. 2:16


fredag 17 augusti 2018

Ni som var döda

Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra.

Ef. 2:1-3


torsdag 16 augusti 2018

Huvud över allting

Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Ef 1:22-23


Vishetens och uppenbarelsens ande

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

Ef. 1:17


onsdag 15 augusti 2018

Var heliga och fläckfria

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

Ef. 1:3-4


tisdag 14 augusti 2018

Genom hans blod har vi fått förlåtelse

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Ef 1:7-8


måndag 13 augusti 2018

Nåd vare med er

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Ef. 1:2


söndag 12 augusti 2018

Tröttna inte på att göra gott!

Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.

Gal 6:9-10


lördag 11 augusti 2018

Skörda evigt liv

Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv.

Gal 6:8


fredag 10 augusti 2018

Det människan sår...

Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda.

Gal 6:7torsdag 9 augusti 2018

Bär varandras bördor!

Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:1-2


onsdag 8 augusti 2018

Andens frukt

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Gal 5:22-23tisdag 7 augusti 2018

Vandra i anden!

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.

Gal 5:16-21måndag 6 augusti 2018

Döpta i Kristus

Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus.

Gal 3:27


söndag 5 augusti 2018

Redan i moderlivet!

Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. Jag gick inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och återvände sedan till Damaskus.

Gal 1: 15-17


lördag 4 augusti 2018

fredag 3 augusti 2018

Låt ert ljus lysa för andra

På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Matt 5:16 


torsdag 2 augusti 2018

Lever genom Guds kraft

Han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni ska få känna.

2 Kor 13:4


onsdag 1 augusti 2018

Vår gamla människa har blivit korsfäst

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden.

Rom 6:6

 Tack att du dog för oss och tog synden på dig!