Google+ Dagens Bibelord: Predika evangeliet och lev i evighet

tisdag 2 juli 2019

Predika evangeliet och lev i evighet

Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1 Kor 9:14


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar