Google+ Dagens Bibelord: 2018

måndag 31 december 2018

Så led också Kristus...

Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden.

1 Petr 3:18söndag 30 december 2018

Guds vilja!

Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än för onda gärningar.

1 Petr 3:17lördag 29 december 2018

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har.

1 Petr 3:15fredag 28 december 2018

Den som älskar livet

För: Den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda.

1 Petr 3:10-12

torsdag 27 december 2018

Använd inte friheten som täckmantel

Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud.

1 Petr 2:16

onsdag 26 december 2018

Håll er borta från de köttsliga begären

Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.

1 Petr 2:11tisdag 25 december 2018

Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Petr 2:9måndag 24 december 2018

Längta som nyfödda barn...

Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning.

1 Petr 2:2söndag 23 december 2018

Lägg därför bort allt!

Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal.

1 Petr 2:1lördag 22 december 2018

Herrens ord förblir i evighet!

Men Herrens ord består för evigt . Detta är det ord som har förkunnats för er.

1 Petr 1:25fredag 21 december 2018

Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt, av rent hjärta.

1 Petr 1:22torsdag 20 december 2018

onsdag 19 december 2018

Lydnadens barn

Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga.

1 Petr 1:14tisdag 18 december 2018

Honom älskar ni utan att ha sett honom

Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje.

1 Petr 1:8

måndag 17 december 2018

Äktheten i er tro är värdefullare än guld!

Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

1 Petr 1:7söndag 16 december 2018

Ett levande hopp!

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp

1 Petr 1:3

lördag 15 december 2018

Bekänn era synder för varandra!

Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.

Jak 5:16

fredag 14 december 2018

Trons bön skall bota den sjuke

Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem.

Jak 5:15torsdag 13 december 2018

Be och sjung lovsånger

Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång.

Jak 5:13onsdag 12 december 2018

Låt ert JA vara Ja och ert NEJ vara NEJ

Framför allt, mina bröder: svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så drabbas ni inte av domen.

Jak 5:12tisdag 11 december 2018

Klaga inte på varandra

Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren.

Jak 5:8-9måndag 10 december 2018

Gör det goda!

Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar.

Jak 4:17söndag 9 december 2018

Närma er Gud, så skall han närma sig er

Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade.

Jak 4:8lördag 8 december 2018

Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i!

Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det, och bävar.

Jak 2:19fredag 7 december 2018

Var ordets görare!

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Jak 1:22torsdag 6 december 2018

Gud frestas inte

Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

Jak 1:13

onsdag 5 december 2018

Den som håller ut skall få livets krona

Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.

Jak 1:12Bli frälst

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Rom 10:13tisdag 4 december 2018

måndag 3 december 2018

söndag 2 december 2018

Lev inte för pengar

Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.

Hebr 13:5Tänk på de som sitter i fängelse!

De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den.

Hebr 13:3lördag 1 december 2018

Jag tar bort deras synder

Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

Rom 11:27Mitt hjärtas önskan

Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta.

Rom 10:1fredag 30 november 2018

Om du i ditt hjärta tror

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

Rom 10:9

Sträva efter frid

Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Hebr 12:14torsdag 29 november 2018

Noa bygger en ark i tro

I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

Hebr 11:7onsdag 28 november 2018

Utan tro är det omöjligt!

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Hebr 11:6tisdag 27 november 2018

Genom tron förstår vi

Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

Hebr 11:3