Google+ Dagens Bibelord: Gud vilade på sjunde dagen

tisdag 8 maj 2018

Gud vilade på sjunde dagen

På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort.

1 Mos 2:2