Google+ Dagens Bibelord: Jag är med dig!

måndag 1 april 2019

Jag är med dig!

Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.

Jes 41:10
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar