Google+ Dagens Bibelord: Jesus är den samme

lördag 10 mars 2018

Jesus är den samme

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Hebr 13:8