Google+ Dagens Bibelord: Guds son har gett oss förstånd

måndag 12 mars 2018

Guds son har gett oss förstånd

Men vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

1 Joh 5:20-21