Google+ Dagens Bibelord: Gud är med dig

tisdag 27 februari 2018

Gud är med dig

Natan sade till David: ”Gör allt som ligger på ditt hjärta, för Gud är med dig.”

1 Krön 17:2