Google+ Dagens Bibelord: Förbli i honom

söndag 11 februari 2018

Förbli i honom

Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.

1 Joh 2:28-29