Google+ Dagens Bibelord: Visa dem aktning

måndag 15 januari 2018

Visa dem aktning

På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att inget står i vägen för era böner.

1 Petr 3:7