Google+ Dagens Bibelord: Visa dem aktning

tisdag 15 januari 2019

Visa dem aktning

På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att inget står i vägen för era böner.

1 Petr 3:7