Google+ Dagens Bibelord: Stig upp, ta din bädd och gå hem!

fredag 11 januari 2019

Stig upp, ta din bädd och gå hem!

"Res dig, ta din bädd och gå hem!" Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: "Vi har aldrig sett något liknande!"

Mark 2:11-12