Google+ Dagens Bibelord: Men om ni syndar

lördag 3 mars 2018

Men om ni syndar

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

1 Joh 2:1-2