Google+ Dagens Bibelord: Ledda av den helige ande

torsdag 1 februari 2018

Ledda av den helige ande

Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

2 Petr 1:21