Google+ Dagens Bibelord: Alla som rörde vid honom blev botade

tisdag 23 januari 2018

Alla som rörde vid honom blev botade

Så snart de steg ur båten kände folk igen Jesus, och folk skyndade ut i hela den trakten och började bära de sjuka på bårar till platsen där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska.

Mark 6:54-56