Google+ Dagens Bibelord: Jesus är densamme

söndag 3 december 2017

Jesus är densamme

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Hebr 13:8