Google+ Dagens Bibelord: Glöm inte att göra gott!

måndag 4 december 2017

Glöm inte att göra gott!

Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.

Hebr 13:16