Google+ Dagens Bibelord: Guds ord är levande!

torsdag 14 november 2019

Guds ord är levande!

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.

Hebr 4:12
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar