Google+ Dagens Bibelord: Frid från Gud

söndag 5 november 2017

Frid från Gud

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

1 Kor 1:3