Google+ Dagens Bibelord: Dina händers verk

torsdag 9 november 2017

Dina händers verk

Och: I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

Hebr 1:10