Google+ Dagens Bibelord: Den som tror skall inte stå där med skam

fredag 24 november 2017

Den som tror skall inte stå där med skam

så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam.

Rom 9:33