Google+ Dagens Bibelord: Tro, kärlek och frid

torsdag 26 oktober 2017

Tro, kärlek och frid

Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.

2 Tim 2:22