Google+ Dagens Bibelord: Predika ordet!

söndag 29 oktober 2017

Predika ordet!

Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

2 Tim 4:2-4