Google+ Dagens Bibelord: Må er ande, själ och kropp bevaras hela

tisdag 26 september 2017

Må er ande, själ och kropp bevaras hela

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

1 Tess 5:23