Google+ Dagens Bibelord: Nåd och frid från Gud

måndag 11 juni 2018

Nåd och frid från Gud

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

1 Kor 1:3