Google+ Dagens Bibelord: Lägg grunden

fredag 16 juni 2017

Lägg grunden

Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

1 Kor 3:10-11